Menière og svimmelhed

Svimmelhed og balanceproblemer har i de fleste tilfælde noget med ørerne at gøre. Den hyppigste årsag til svimmelhed er løse øresten. Der kan dog også være andre årsager, og man bør altid opsøge en læge for at finde frem til problemet. Svimmelhed, der har med det indre øre at gøre, kaldes for vestibulær svimmelhed.
De fleste mennesker oplever at blive svimle. Symptomet er normalt og kommer i stigende grad med alderen. Hver tredje over 65 år oplever perioder med svimmelhed.
Ifølge Sundhed.dk skyldes 93 procent af henvendelserne om svimmelhed til de praktiserende læger enten godartet positionssvimmelhed (øresten), menière (få) eller virus på balancenerven (få). Les meira

Tinitus

Tinitus er betegnelsen for den ringen, brummen, susen eller hylen for ørerne, som mange mennesker oplever.
Hvor almindeligt er det?
10-20 procent af befolkningen har tinnitus i en eller anden grad. Ca. 1-3 procent har en tinnitus, der er så voldsom, at de er stærkt generede af det.
En undersøgelse fra 2013 om danskernes sundhed viser, at antallet af danskere med tinnitus er steget med 2% siden 2010. Du kan blandt andet se tallene for tinnitus på side 32 i undersøgelsen.
Årsag
Man kender ikke den præcise årsag til, at tinnitus opstår. Men man ved, at den ofte optræder sammen med ø
resygdomme og hørenedsættelse. Støj kan også udløse tinnitus.
Hvis du ikke kan holde din tinnitus ud
Hvis du ikke kan holde din tinnitus ud, men din ørelæge siger; ‘det må du leve med’, så bør du finde en anden ørelæge og opsøge et kommunikationscenter.
Du kan også få hjælp hos House of Hearing
Medlemmer i Høreforeningen kan desuden kontakte Høreforeningens vejledning.
Les meira